onsdag 22. februar 2012

Askeonsdag

Fasten er igang.
Askeonsdag markerer begynnelsen på fasten. Det var den dagen man skulle kle seg i sekk og aske for å markere at man ville gjøre bot for sine synder. I den katolske kirke markeres dagen med eget rituale i messen der alle tilseteværende får tegnet et aksekors i pannen.
Dette ritualet er ukjent for meg, og jeg husker heller ikke noen andre ritualer eller tradisjoner fra min barndom knyttet til askeonsdag.
Jeg ble kjent med begrepet askeonsdag gjennom Astrid Lindgren´s bøker om barna i Bakkebygrenda. Der forteller hun om skikker og tradisjoner og mye moro rundt dette, men ingenting om sorg og bot (som jeg kan huske).

Senere har jeg blitt mer oppmerksom på ulike tradisjoner rundt fastetiden, og har selv brukt denne tiden som en spesiell forberedelse til påske.
40 dagers faste speiler Jesus, som etter sin dåp i Jordan fastet i førti dager, Moses som fastet på Sinaifjellet i førti dager, de førti dagene profeten Elia fastet på sin reise til Horebfjellet og de førti årene Israel vandret rundt i ørkenen.
Forberedelse tar tid. 
Faste fra ulike typer mat eller avholdenhet fra ulike typer aktiviteter kan hjelpe oss å fokusere vår oppmerksomhet. Kanskje vi trenger førti dager før påske i år til å reflektere rundt verdier og prioriteringer, rettferdighet og urettferdighet i vårt samfunn og i verden. Vi er klar over at det er mye urettferdighet i verden, men hva gjør det med våre verdier, og våre egne valg og prioriteringer?
God faste!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar