søndag 4. november 2012

Allehelgensdag

Allehelgensdag er en merkedag på som markeres med et kors eller et omvendt skip på primstaven. Dagen ble avskaffet som helligdag 1. november i Danmark-Norge i 1770 og feiringen ble flyttet til første søndag i november. Allehelgensdag og alle sjelers dag (2. november) er samlet i en feiring.

Allehelgensdag har vært en merkedag når det gjelder været. Mange steder ble dagen regnet som første vinterdag. Det var også en dag som gav varsler for den kommende jakten. Hvis jakten gikk bra 1. november ville det bli et godt jaktår. Hvis det regnet ville det regne i 7 uker fremover. Noen steder het det at hvis solen skinte så lenge at du rakk å sale på en hest så ville været bli fint i det kommende året. Det var vanlig med en mildværsperiode rundt allehelgendag og ofte ble det flom. Den ble kalt for «helgemessflommen»
Til allehelgensdag skulle vinterbrødet være bakt og det var den beste tiden å slakte sauer på. Tradisjon og overtro sier også at en på denne dagen ikke skulle slå hardt med dørene, for da kunne en sjel komme i klemme. Noen steder var det forbudt å spinne garn på denne dagen. Man skulle også vokte seg vel for å arbeide på allehelgensdagen, da slikt kunne være forbundet med uhell.

Allehelgensdag heter på engelsk All Saints day eller All Hallows day. Tradisjonen med å kle seg ut på Halloween, kan føres tilbake til den keltiske Samhain som regnes som en kamp mot de onde underjordiske kreftene. De folkelige tradisjonene med tilknytning til ånder og spøkelser blir av mange i dag feilaktig assosiert med Alle Sjelers dag som var 2. november. Det er mange likhetstrekk mellom Samhain og den gamle skandinaviske Lussi-feiringen i desember.( - fra Wickipedia)

I motsetning til Halloween handler ikke Allehelgensdag om spøkelser og døde mennesker som går igjen. I kristendommen tror vi ikke på at mennesker går igjen, verken som fortapte sjeler eller som reinkarnerte skikkelser. Derimot tror vi at den døde er hos Gud, og på denne dagen minnes vi de troende som er gått hjem til Gud.

Mange menigheter har en minnegudstjeneste på Allehelgensdag til minne om dem som er gått bort det siste året.
Allehelgensdag er dagen da mange går til gravene. Lystenning på gravene er blitt en viktig tradisjon. Statistikken viser at det i dag er seks av ti som bruker tradisjonen med å tenne lys på gravene.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar