torsdag 3. april 2014

Gåsunger

 Gåsunger er blomstene på Selje treet.


Faktaopplysninger:
Selje (Salix caprea) er en art av løvtre i pilefamilien. Selja kan bli opptil 20 m høy, med en alder på 80 år. Treet blomstrer tidlig på våren, med hann- og hunnrakler på adskilte trær. De gule, lodne hannraklene kalles ofte for «gåsunger» eller «puselabber». Selje vokser best på tørr eller svakt fuktig, sandholdig eller kalkholdig leirjord. Lyskravet er stort. Selja er utbredt over hele Norge og Norden utenom Island; den forekommer nord til Hammerfest, og i Sør-Norge når den på Hardangervidda opp til 1140 moh. Nordland, Troms og Telemark er de fylkene som har mest selje. 

Vår i vinduskarmen. 
Gåsunger og kirsebær greiner i vasen på bordet pynter opp inne.
Nyt vårdagene!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar